Cennik

PSYCHOTERAPIA

Indywidualna (50 minut) - 100 zł

Par i małżeństw (50 minut) -  150 zł

Rodzinna (50 minut) - 150 zł

Grupowa (90 minut) - 80 zł od uczestnika grupy

 

PSYCHIATRA

Lekarz psychiatrii i psychoterapeutka – 120 zł

 

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Koszt badania psychologicznego waha się od 100zł do 500zł w zależności od zaawansowania testu, ewentualnej konieczności wystawienia opinii psychologicznej czy wywiadu z innym członkiem rodziny niż osoba badana.

Cenę podamy więc Państwu przed badaniem, w zależności od tego, z czym się do nas zgłosicie.

 

UWAGA

W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi różnych możliwości finansowania terapii informujemy, że: umożliwiamy opłatę za nasze usługi również w ramach prywatnych ubezpieczeń medycznych oraz finansowanych przez Fundacje i Stowarzyszenia, oraz inne podmioty prywatne i publiczne, np. pracodawców, opiekę społeczną, PCPR, PFRON, gminę, powiat czy województwo. Wystawiamy faktury i zaświadczenia o korzystaniu z danej formy pomocy w naszym Ośrodku.